جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 10732
  تاریخ انتشار : 11 مرداد 1391 10:45
  تعداد بازدید : 1863

  آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  اصلاح بندهای (2) و (3) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات منتشره در روزنامه رسمي شماره 19606 مورخ 7/4/1391 شماره62008/ت47573ک ـ 3/4/1391 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 26/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 598477/1 مورخ 29/8/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند...

  اصلاح بندهای (2) و (3) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
  منتشره در روزنامه رسمي شماره 19606 مورخ 7/4/1391
  شماره62008/ت47573ک ـ 3/4/1391
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 26/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 598477/1 مورخ 29/8/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
  بندهای(2) و (3) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره 124646/ت40227ک مورخ 6/6/1389 به شرح زیر اصلاح می شوند:
  1ـ متن زیر به انتهای تبصره (2) بند (2) الحاق می شود:
  «درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست.»
  2ـ متن زیر به عنوان تبصره به جزء (2ـ 1ـ 3) بند (2) الحاق می شود:
  تبصره ـ اشـخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارایه مدارک موضوع جزء مذکور معاف می باشند:
  1ـ دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) از مراجع ذی ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه.
  2ـ ارایه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  3ـ عبارت زیر به انتهای جزء (2ـ 1ـ 6) بند (2) الحاق می شود:
  «و یا رفع سوء اثر از چک های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.»
  4ـ متون زیر به ترتیب به عنوان اجزای (2ـ1ـ12) و (2ـ1ـ13) به بند (2) الحاق می شوند:
  «2ـ1ـ12ـ ارایه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.»
  «2ـ 1ـ13 ـ ارایه کد اقتصادی.»
  5 ـ متن زیر جایگزین اجزای (2ـ 1ـ 10) بند (2) و (3ـ1) بند (3) می شود:
  ارایه گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1366ـ و اصلاحیه های بعدی آن.

  این تصویب نامه در تاریخ27/3/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
  معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
   
   


تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
53