جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 7699
  تاریخ انتشار : 15 آبان 1391 10:8
  تعداد بازدید : 3304

  خبرنامه مقالات حقوقي منتشره در نشريات تخصصي سراسر كشور شماره 11 منتشر و بين اعضا توزيع شد.

  خبرنامه مقالات حقوقي منتشره در نشريات تخصصي سراسر كشور شماره 11 منتشر و بين اعضا توزيع شد.

  در اين خبرنامه از آخرين مقالات منتشره در نشريات تخصصي سراسر كشور از تاريخ 1/4/91لغايت 31/6/91 مطلع شويد.

   براي مشاهده عناوين مقالات حقوقي منتشره كشور در مقاطع زماني پيش از اين  اينجا  را كليك كنيد. 

   

   

  مقالات حقوقي منتشره در نشريات تخصصي سراسر كشور*

  منتشره از تاريخ 1/4/1391 تا تاريخ 31/6/ 1391 **

   
  آموزه‌هاي حقوق كيفري دو فصلنامه دوره جديد، شماره 2، پاييز و زمستان 1390  
  حقوق بنيادين بزه ديده در فرايند دادرسي کيفري
  مفهوم و ماهيت شناسي تبعيد
  جعل در بستر فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات
  پرونده شخصيت در حقوق کيفري ايران و فرانسه
  از سزاگرايي کلاسيک تا سزاگرايي نوين (ارزيابي انديشه سزاگرايي)
  جايگاه بزه ديده در قانون آيين دادرسي کيفري آلمان
  حمايتهاي مادي ديوان بين المللي کيفري از بزه ديدگان
  تحليل حقوقي - جرم شناختي تجاوز به عنف
  محمد آشوري، ابوالقاسم خدادي
  محمدابراهيم شمس ناتري، منصوره قنبريان بانوئي
  فاطمه قناد
  باقر شاملو، مهدي گوزلي
  عبدالرضا جوان جعفري، سيدمحمدجواد ساداتي
  سيدعليرضا ميرکمالي
  حسام الدين لساني، مرضيه ديرباز
  ارژنگ چلبي
   
     
  اصلاح و تربيت ماهنامه سال يازدهم، شماره 119 (پياپي 204)، فروردين 1391  
  بررسي عوامل خانوادگي موثر در بزهکاري اطفال و نوجوانان
  چگونگي کار زنداني و ماهيت حقوقي آن
  علل شيوع ارتکاب به سرقت در شهرهاي شرقي مازندران
  محمدرضا نعيمي
  عبدالعظيم علي نيا
  سيدنقي منتظري
   
     
  اصلاح و تربيت ماهنامه سال يازدهم،شماره 120 (پياپي 205)،ارديبهشت 1391  
  علت يابي بزهکاري اطفال و نوجوانان
  مددکاري اجتماعي يا مددکاري قضايي کاربردي
  بهرام مختاري
  کوروش فرخي
   
     
  بررسي‌هاي حقوق بين الملل فصلنامه سال اول، شماره 1، بهار 1391  
  نقش اينترپل در معاضدات حقوقي و پليسي با تاکيد بر استرداد مجرمين
  چالش هاي محاکم در مواجهه با تعريف دولت خارجي در قانون مصونيت دولت هاي خارجي امريکا
  جنگ رسانه اي از منظر حقوق بين الملل
  تاثير آراي قضايي بين المللي در تحقق مسئوليت بين المللي در پرتو اقدامات دولت ها و اشخاص
  اصل صلاحيت جهاني در حقوق کيفري جمهوري اسلامي ايران
  نقش شوراي امنيت در ارتباط با جنايت تجاوز در پرتو کنفرانس بازنگري کامپالا
  بازخواني يگانه انگاري و دوگانه انگاري در پرتو ديدگاه هاي کلسن، هارت و هگل

  حسين آل کجباف، سجاد اختري
  شهرام بهمن تاجاني، جواد وندنوروز

  جواد طباخي ممقاني، زينب اصغري
  ابراهيم تقي زاده، احمد فدوي بنده قرائي

  عليرضا حجت زاده، حسين درجي
  رضا موسي زاده، حسين فروغي نيا
  رحمت الله بابايي استخرسري، امير مقامي

   
     
  پژوهش حقوقي فصلنامه سال سوم، شماره 3، تابستان 1390  
  نهاد تعليم و تربيت و جرم؛ مروري بر ديدگاه ها و نظريه ها
  بررسي حقوق کيفري رقابت از منظر قانون اجراي سياست هاي اصل ‎۴۴ قانون‌اساسي
  اعتبار علمي شهادت کودکان
  بررسي پرونده دوم سودان در ديوان کيفري بين المللي (ارجاع تا دستور جلب دوم )
  معاونت در جرم از ديدگاه فقه اسلام
  تعامل جرم شناسي و حقوق بشر بر پايه مفهوم سوء استفاده از قدرت
  محمدعلي حاجي ده آبادي
  ابوالفتح خالقي، حجت الله رشنوادي

  عادل ساريخاني، سعيده پيرولي
  محمدخليل صالحي، مجيد صادقي جعفري

  جلال الدين قياسي
  مهرداد رايجيان اصلي
   
     
  پژوهشنامه فقهي فصلنامه سال دوم، شماره 4،‌تابستان 1390  

  اخذ اعتراف از متهم با به کارگيري روشها و ابزارهاي نوين علمي
  ارتداد و حقوق بشر
  شرط عدم مسئوليت در فقه اماميه و حقوق افغانستان
  درآمدي بر حمايت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه از ديدگاه اسلام
  مباني فقهي نفوذ حکم قاضي ماذون

  محمدعيسي فهيمي
  سيدمحسن سلطاني
  محمدجواد اصغري
  محمدرضا فقهي
  سيدمحمديعقوب موسوي سنگلاخي
   
     
  پژوهشنامه فقهي فصلنامه
  سال دوم، شماره 5، پاييز 1390  
  قضاي اسلامي؛ فصل خصومت يا کشف حقيقت علي شريفي  
     
  تعالي حقوق دوماهنامه سال چهارم،‌شماره 15، بهمن و اسفند 1390  
  حديث دل: رسانه: تهديد يا فرصت
  تروريسم و حقوق بشر
  نقش شوراي امنيت در ايجاد صلاحيت براي ديوان بين المللي دادگستري
  عقد وديعه: ماهيت و ويژگي ها

  ارکان نسل کشي در پرتو اسناد و رويه ي قضايي بين المللي
  حمايت از حقوق انساني معلولان در حقوق بين الملل

  سياست جنايي و تطور مفهومي آن
  چگونگي تعيين مجازات در دادگاه هاي انگلستان
  عباس جعفري
  نوروز کارگري
  سيدطه موسوي ميرکلائي
  محمدابراهيم رافتي، يوسف براري چناري
  محسن شريفي
  آزاده جان قربان، حميدرضا ابوالحسني زارع
  فائزه عظيم زاده اردبيلي، ساره حسابي جان اسپراک؛ حجت سبزواري نژاد
   
     
  حقوق اسلامي فصلنامه سال هشتم،شماره 28، بهار 1390  
  قضاوت زن
  صحت يا فساد عقد استصناع ديدگاه فقهاي اماميه، مذاهب اربعه و حقوق ايران
  عدم مشروعيت کاربرد سلاح هسته اي در پرتو اصل تفکيک (با رويکرد اسلامي)
  بررسي تطبيقي مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع‌گراي غربي و فقه اماميه
  تاثير عدم درمان مجني عليه در مسئوليت جاني
  بررسي دلايل مبنايي توکيل ناپذيري اقرار قاطع دعوي
  محدوديت هاي دسترسي به اطلاعات در اينترنت
  احمد حاجي ده آبادي
  محمدنقي نظرپور، مرتضي محمدي
  ناصر قربان نيا، نادر اخگري بناب
  حسين رحمت الهي، زهرا پناهي بروجردي
  حسينعلي باي
  فخرالدين اصغري آقمشهدي، غلامعلي درويشي
  سيداحمد حبيب نژاد، عبدالله عصاره
   
     
  حقوق ملل فصلنامه سال اول، شماره 1، تابستان 1390  
  ماهيت چند پارگي حقوق ملل
  مصونيت کيفري سران دولتها و موانع آن
  شوراي امنيت و نقش آن در جنگ ايران و عراق
  رژيم حقوقي درياي خزر
  حکومتهاي محلي در استراتژي سازمانهاي ملل
  تجاوز به غزه از منظر اصل تناسب حقوق ملل
  درياي خزر و حل اختلاف آن در حقوق ملل
  عبدالله عابديني
  محمدتقي رضايي، حسين درجي
  علي احمد يحيوي، فاطمه فلاحي
  حسين يزداني، رحمةالله بابايي اسطخرسري
  حسين ال کجباف
  جواد صالحي، معصومه سالاري راد
  عبدالکريم شاحيدر، مرتضي نجفي اسفاد
   
     
  حقوق ملل فصلنامه سال اول، شماره 2، پاييز 1390  
  فرجام طرح مواد راجع به مسئوليت دولت
  تعيين مناطق بهره مندي مشترک در درياي خزر
  راه حل هاي حل و فصل منازعات جزاير سه گانه ايران
  بررسي ضمانت اجرا در حقوق بين الملل
  رژيم حقوقي درياي خزر در پرتوي کنوانسيون ‎۱۹۸۲ حقوق درياها
  جنگ سي و سه روزه حزب الله به اسرائيل از منظر حقوق بين الملل
  بررسي اختلافات مرزي ايران و عراق و معاهده ‎۱۹۷۵ الجزاير
  رابطه حقوق ملي و بين المللي در دعاوي سرمايه گذاري خارجي

  نقطه ي تقارن صلاحيت ديوان کيفري بين المللي و شوراي امنيت: جنايت تجاوز
  امير مقامي
  آزادي پورجعفر، جواد ميري
  حافظه سيفي
  شکوفه پورحسن، سيروس تقي پور
  حسين يزداني، جواد صالحي
  حسن بابايي
  عباسعلي دانايي صفت
  محمد عزيزي، فاطمه عزيززاده آرائي،
  مرتضي شهبازي‌ نيا
  حسين آل کجباف، سجاداختري
   
     
  دادرسي ماهنامه سال شانزدهم، شماره 92،‌خرداد و تير 1391  
  مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در کنوانسيون هاي بين المللي
  فرار مالياتي، زمينه پيدايش و راهکارهاي جلوگيري از آن
  تبيين و شرح ماده ‎۷۸ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
  تبيين تاريخچه و سير تحولات قانون وکالت در حقوق ايران
  تاثير اصل ‎۴۹ قانون اساسي بر ماهيت حقوقي معاملات املاک شهري
  نقدي بر قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي کنند
  املاک مردم واقع در طرح ها و متقاضيان تفکيک و افراز
  آيات الاحکام (بخش جزايي) قسمت پنجم
  آشنايي با حقوق شهروندي
  بايدها و نبايدهاي اخلاق و رفتار قضايي
  ايرج گلدوزيان، ابراهيم قرباني
  محمدکاظم عمادزاده، چنگيز مسيب زاده
  صادق عرب زاده
  ولي شيرپور
  شهناز سيف الهي
  علي نيک پور

  حشمت اله خانمحمدي
  محمدرضا حيدريان
   
     
  سياست خارجي فصلنامه سال بيست و پنجم، شماره 4،‌ زمستان 1390  
  اسلام هراسي و اسلام ستيزي: ده سال پس از حادثه ‎۱۱ سپتامبر
  مفهوم ماموريت هاي صلح باني سازمان ملل متحد و سير تحول آن
  مصونيت قضايي دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملکرد دولت ها، رويه قضايي و دکترين
  مبارزه عليه تروريسم و نقض کنوانسيون اروپايي حقوق بشر توسط کشورهاي اروپايي با تاکيد بر عملکرد انگلستان و اسپانيا
  استثنائات حقوقي ممنوعيت توسل به زور در روابط بين الملل
  خليل شيرغلامي
  اميرحسين حسيني
  علي نواري

  رضا موسي زاده، زهرا عربستاني

  محمدمهدي ياقوتي
   
     
  شهر قانون فصلنامه سال اول، شماره 1، بهار 1391  
  يادداشت مدير مسئول: عدالت از قانون مي آيد
  بزرگترين تخلف اقتصادي؛ چرا و چگونه؟!
  آسيب شناسي تخلف
  بزرگ بانکي
  جلسه اول دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانکي؛ متخلفان در پيشگاه عدالت
  گزارش کامل جلسه دوم دادگاه متهمان پرونده بزرگ بانکي؛ وکيل مدافع سلطان رشوه استعفا داد
  نگاهي به وضعيت حقوقي و جزائي جرايم پزشکي؛ اشتباهي به قيمت جان يک انسان
  مسئوليت کيفري و مدني در پزشکي
  وضع قانون به تنهايي کافي نيست
  رحم اجاره اي و مشکلات ناشي از آن
  مادر بودن امر قراردادي نيست
  بررسي فقهي حکم قرارداد استفاده از رحم جايگزين (اجاره رحم)
  مطالعه تطبيقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين در حقوق ايران، آمريکا و فرانسه
  قانون اساسي و حقوق زنان
  سرانجام لايحه جنجالي به کجا مي انجامد؟انتظار براي حمايت از خانواده
  بررسي نقش مهريه در تحکيم يا فروپاشي خانواده؛ مهريه، مهري براي زن يا مهري براي حبس؟
  سرپرست سابق دادگاه خانواده اهواز از قوانين موجود براي تحکيم خانواده مي گويد؛
  طلاق توافقي، بايد و نبايدها
  گزارش تحليلي افزايش آمار طلاق؛ ‎۷۲ درصد طلاق ها در ده سال اول زندگي رخ مي‌دهند
  حق اعتراض شخص ثالث به احکام قطعي دادگاه
  اسناد تجاري
  بررسي لايحه بيمه بيکاري توسط نمايندگان مجلس؛ کليت لايحه در راستاي عمل به قانون اساسي است
  گام بلند جامعه جهاني در راستاي شناسايي حقوق کودکان؛ کنوانسيون حقوق کودک، مقبول ترين سندحقوق بشر در تاريخ
  کنوانسيون بايد قاطعانه اجرا شود
  حقوق کودک ازمنظر اسلام در تطبيق با کنوانسيون حقوق کودک
  ايران و "گزينه" بستن تنگه هرمز
  بستن تنگه هرمز مشکل حقوقي ندارد
  وضعيت حقوقي تنگه هرمز
  از بستن تنگه هرمز استقبال نميکنيم اما ...
  حال خزر خوب نيست؛ کنوانسيوني که مانع از رشد آلودگي نشد
  ميزان خسارت از اصول بنيادين حقوق بين الملل است
  غرامت جنگي و قطعنامه ‎۵۹۸
  تهديد آزادي بيان در انگليس با اقدام اخير اداره ارتباطات انگليس (آفکام)

  احمد اسماعيل تبار
  اکبر کريمي
  خسرو شيرپور

  شهرام اصغري
  مژگان اکبري نژاد

  محقق داماد
  حسين هوشمند فيروزآبادي
  شاهرخ صالحي کرهرودي
  يوسف اکبري
  سام فرهادي

  سيدرضا اشرفي کرهرودي

  مائده شيرپور
  سوشيانت آسماني
  مهناز قرباني

  ابوالفضل انتظاري
  کمال نيک فرجام


  مريم باقرپور

  فرناز افتخاري


  محمدرضا قشقاوي
  مسعود گماري

  حسين يزدي
  مائده شيدپور
  ابوطالب کوشا
  مرتضي نجفي اسفاد
  اردشير عماني؛ ترجمه مرضيه ايجي

   
     
  شهر قانون فصلنامه سال اول، شماره 2، تابستان 1391  
  بررسي حقوقي موريانه هاي نظام عدالت قضايي؛ شر مي خرند و آبرو مي برند
  جرم شناسي پديده شرخري در گفت و گو با دکتر فيروز محمودي جانکي؛ "صرفه نقد پردردسر به نسيه نامطمئن"
  بررسي علت محور پديده شرخري؛ اعتبار بي حساب
  شرخري؛ همچنان مغضوب جامعه؛ جرمي که هست، جرمي که نيست!
  گزارشي از تاريخچه تصويب قانون مجازات در ايران؛ قانون مجازات، نگراني دائمي و اجراي آزمايشي
  با بهمن کشاورز پيرامون قانون جديد مجازات اسلامي؛ "همواره در آزمون و خطا بوده‌يم"
  قانون جديد مجازات اسلامي، بازهم به صورت آزمايشي به تصويب رسيده؛ با يک تفاوت؛ مسير جديد قانون آزمايشي
  يادداشتي بر لايحه قانون مجازات اسلامي پيرامون سن مسئوليت کيفري اطفال؛ بلوغ شرعي و مسئوليت پذيري مجازات
  اصول مربوط به تعيين صلاحيت کيفري جمهوري اسلامي ايران در قانون جديد مجازات اسلامي؛ صلاحيت کيفري در آن سوي مرزها
  درنگي بر جايگاه زنان در قانون جديد مجازات اسلامي؛ فرشته اي با بال هاي شکسته
  ازدواج موقت از ابتدا تا کنون؛ مرزي کوچک بين حکم خدا و گناه
  ازدواج موقت؛ از مشروعيت تا مستحب بودن!
  ازدواج موقت در حقوق ايران
  نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي کشور در خصوص حق حبس زوجه در نکاح؛ از تمکين عام تا حق حبس براي دريافت مهريه
  زمين خوارهايي که بايد به زمين بخورند
  دکتر محمدعلي نجفي توانا درگفتگو با شهر قانون؛ بالا بودن قيمت زمين و نبود قانون جامع و نظارت کامل مهمترين دليل زمين خواري هاست
  از زمين خواري تا موقوفه خواري در تهران؛ زمين خواران قواعد بازي را به خوبي بلدند
  گفتگو با رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ دستگاههاي ذيربط همکاري کنند، مشکل حل مي شود
  چگونه از اسمامي زشت خود خلاص شويم؟
  اسناد تجاري (‎۲)
  نگاهي به کارنامه مجلس اول و دوم مشروطه؛ معماري در زمين ناهموار
  نگاهي اجمالي به مفهوم مشروطيت لوياتان در زنجير مشروطيت
  تحليلي پيرامون قانون اساسي مشروطه و دستاوردهاي آن؛ مشروطه کاغذي؛ قانون اساسي بدون تضمينات کافي
  نگاهي حقوقي به تکوين حقوق زنان در مشروطيت حقوق زنان چگونه احقاق شد؟
  انقياد قدرت؛ رهاورد انقلاب مشروطه
  روشنفکران و عقب افتادگي ايران
  زمينه هاي بروز تضاد در جامعه مدني عصر مشروطه
  پيرامون تاثير و تصحيح شيخ فضل الله نوري در انقلاب مشروطه از مشروطه وارداتي تا مشروطه مشروعه
  در شرح نظام حقوق ماليه عمومي و چالش هاي آن دولت، پول را چگونه خرج مي کند؟
  نهادهاي اقتصادي در قانون اساسي
  اجتناب قانوني از پرداخت ماليات در قانون ماليات هاي مستقيم روزنه هايي براي فرار
  گفتگو با دکتر ابوالفضل رنجبري پيرامون آسيب شناسي نظام حقوق مالياتي؛ نظام حقوق مالياتي بايد وارونه شود
  اجتناب قانوني از پرداخت ماليات در قانون ماليات هاي مستقيم عدالت در توزيع بار مالياتي
  تاريخچه دادگستري در ايران (قسمت اول)
  نگاهي به حقوق پناهنده و پذيرنده در نظام حقوق بين الملل؛ کدام يک ارجح است: پناهندگي يا منافع ملي؟
  مصاحبه با استاد حقوق بشر و بين الملل در موضوع پناهندگي از منظر حقوق بشر؛ "نظام حقوق پناهندگان، به سختي نمره قبولي ميگيرد"
  بررسي اصل منع اعاده پناهندگان سنگ بناي حمايت از پناهجويان
  کودکان پناهجو در انتظار پيوستن به خانواده؛ پناهجويان بي پناه
  حسن قشقاوي معاون ويز امور خارجه؛ برخورد غرب با موضوع پناهندگي ضد حقوق بشري است
  نگاهي به وضعيت پناهجويان در کشورهاي غربي تراژدي انساني، تحقير و ديگر هيچ ...
  گزارشي از وضعيت حقوقي پناهندگان در ايران حقوق پناهندگي در ايران: مثبت اما ناکافي
  گزارشي از کارکرد کميسارياي عالي پناهندگان (unhcr) نهادي با کارکرد اجتماعي و بشر دوستانه
  جنجال بي مورد بر سر سفر احمدي نژاد به جزيره ابوموسي
  تحريم هاي بين المللي؛ مباني حقوقي و اهداف دستکاري روابط اقتصادي با اهداف سياسي
  تحريم و تاثير آن بر حق توسعه دولت ها موظف به رفع موانع تحقق حق بر توسعه هستند
  بررسي حقوقي مسئله تحريم در گفتگو با دکتر زماني؛ تحريم ميتواند به ابزاري عليه حقوق بشر تبديل شود
  بررسي حقوق نفتي ايران در وضعيت تحريم تحريم هاي نفتي؛ پيش دستانه و متقابل
  بررسي لغو آزمون هاي بين المللي زبان از منظر حقوقي تحريم هاي اقتصادي و حق بر آموزش

  مصطفي مسجدي آراني
  فرشاد اسماعيلي

  مهرنوش ابوذري
  اميد عبدالهيان
  فرشاد اسماعيلي

  فرشاد اسماعيلي

  محمد منصوري بروجني

  -

  محمدهادي خوش اندام

  محمد علي رجب
  مائده شيرپور
  شاهرخ صالحي کرهرودي
  فرهاد صمدي پور
  سامان قاسمي، شاهرخ صالحي کرهرودي

  يوسف اکبري
  -

  الهه ابراهيمي
  -

  سيدعلي شاه صاحبي
  کمال نيک فرجام
  قاسم محمدزاده
  مهدي خصالي
  حميد قهوه چيان

  حميد قهوه چيان
  ميثم قهوه چيان
  مريم سادات سيدکريمي  حنيف قلمکار

  مهدي خصالي
  مريم شکيبا پور
  ساسان نيک رفتار خياباني

  سينا بني زماني

  بهارک داودي
  راحله مرداني

  فاطمه بستاني

  نيلوفر سنگر
  فائزه سادات متقي نژاد


  م راستي

  زهره سادات امير آفتابي

  نيلوفر سنگر

  کاوه افراسيابي؛ ترجمه مرضيه ايجي
  ليلا بستاني

  پريا پلاسعيدي

  فاطمه بستاني

  حسنا زاغري

  راحله مرداني

   
     
  شهر قانون فصلنامه سال اول، شماره 3، پاييز 1391  
  يادداشت مدير مسئول: قدرت و مسئوليت در قانون اسلام
  بررسي جرم شناسي و تحليل کيفري مجرمين يقه سفيد؛ يقه هاي آبي، يقه هاي سفيد، يقه هاي طلايي
  تحليلي درباره ضمانت اجراي فعاليت در شرکت هاي هرمي در زير شاخه هايي شکننده
  جامعه و قانون تعاريف يکساني از دلالي ندارند يک بام و دو هوا در پيشه دلالي
  تحليل رشا و ارتشاء از منظر جرم شناسي ضرورت نظارت برون سازماني
  تحليلي درباره پديده رانت خواري چرک هاي يقه سفيد
  درنگي بر نحوه برخورد با مجرمين يقه سفيد مجرمين دور از دسترس
  يادداشتي درباره مبارزه با تروريسم در چارچوب صلاحيت کيفري دولت ها صلاحيت دولت در مجازات تروريست ها
  مجموعه راهکارهاي بين المللي مبارزه با تروريسم؛ تروريسم و قانونگذاري
  يادداشتي تحليلي پيرامون تروريسم سايبري؛ ترور در دنياي صفر و يک
  گفت و گو با دکتر محمدرضا ساکي پيرامون جرم شناسي تروريسم؛ "خلاء قانوني سالهاست که احساس مي شود"
  آيا تروريسم نوعي جنگ است؟
  نگاهي به وضعيت مواجهه کيفري با جرايم تروريستي در نظام حقوقي ايران؛ ايران؛ قرباني جرمي مغفول؟
  جرائم کامپيوتري و اينترنتي
  درنگي بر قانون جديد تجارت؛ تغييرات قانون تجارت ايران طي ‎۸۰ سال
  بررسي محتوايي و سير تحولات تصويب قانون جديد تجارت دکتر عليرضا عالي پناه: ميتوانست بهتر باشد!
  قانون جديد و امکان برداشت از ساير حسابهاي صادرکننده چک برگشتي اميد تازه در دل طلبکاران چک
  گفتگو با نايب رئيس اسبق کميسيون حقوقي و قضايي مجلس؛ "قانون جديد کامل، مانع و فراگير است"
  اسناد تجاري (قسمت پاياني)
  گزارشي از نظرات حقوقدانان پيرامون لايحه جامع وکالت رسمي؛ لايحه در معرض انتقاد
  در گفتگو با دکتر حسن فرهودي نيا پيرامون لايحه جامع وکالت رسمي مطرح شد "هدف، محو استقلال کانون است"
  ناسازگاري لايحه با فلسفه وکالت
  بررسي جايگاه حقوقي کميته هاي انضباطي در دانشگاه ها؛ کميته هايي با قدرت نامحدود
  سه راهکار حقوقي جهت تقويت حقوق دانشجويان
  نگاهي به تقنين در حوزه فعاليت هاي دانشجويي؛ قوانين غريبه
  مقدمه اي بر منشور حقوق دانشجويي؛ اسنادي که دانشگاهها راضابطه مند مي کند
  بررسي ساختار قانونگذاري حاکم بر آموزش عالي ايران؛ موازي کاري هاي نامطلوب
  ضوابطي که بر نشريات سوار است؛ نشريات دانشجويي و ضوابط حاکم بر آن
  تاريخچه دادگستري در ايران (قسمت دوم)
  بحران سوريه از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه غير بين المللي
  صلاحيت دادگااه کيفري بين المللي
  احمد اسماعيل تبار
  مژگان جهانمردي

  فرشاد اسماعيلي

  اميد عبدالهيان
  احمدرضا اسعدي نژاد
  ياسر صفاکار
  ضرغام نره ئي
  محمدهادي خوش اندام

  اميد سلطاني
  مهرنوش ابوذري
  احمدرضا اسعدي نژاد، فرشاد اسماعيلي

  زهرا اژئر
  محمد علي رجب

  مهرنوش حسيني
  بهروز اخلاقي
  -

  -

  -

  کمال نيک فرجام
  -

  حميد قهوه چيان

  آرش دولتشاهي
  حنيف قلمکار

  زهرا ملک
  مريم فتحعلي زاده
  حميد قهوه چيان

  آرمان محموديان
  قاسم محمدزاده
  بهارک داودي
  -
  -
   
     
  فقه اهل بيت فصلنامه سال هفدهم، شماره 68، زمستان 1390  
  بررسي فقهي - حقوقي بخشي از احکام ارث در حوادث رانندگي و نقش بيمه هاي حوادث و مسئوليت
  پردازشي به مرگ مغزي از نگاه فقه و حقوق
  بررسي هاي فقهي قابل طرح در تجارت الکترونيک
  عبدالله خدابخشي

  حميد ستوده
  حسين حلبيان
   
     
  فقه و حقوق ارتباطات دوفصلنامه سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1391  
  کلاه برداري رايانه اي در تجارت الکترونيکي
  ارزش ادله ي اثباتي ناشي از نقض حريم خصوصي افراد، با تاکيد بر فرمان هشت ماده اي حضرت امام (ره)
  مباني فقهي - حقوقي اطلاع رساني و محدوديت هاي آن
  آزادي اطلاعات؛ با نگاهي بر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات؛ مصوب ‎۱۳۸۷
  ميانکنش "جرم شناسي رشد" با سامانه اطلاعات جغرافيايي: راهبرد جنگ نامتقارن سايبري عليه عفت زدايي از جوانان
  زندگي کنترل شده: حريم خصوصي اطلاعاتي و افراد به عنوان موضوع آن (قسمت اول)
  اقدام حقوقي اتحاديه ي اروپا براي رويارويي با هرزنامه
  علي مرداد حيدري
  حسين جاور، محدثه اصولي يامچي

  علي جعفري
  محمدمهدي حکيمي تهراني
  مهدي خاقاني اصفهاني

  جولي ا. کوهن؛ ترجمه: علي تقي خاني
  نيکلا لو گارسي؛ ترجمه: علي جعفري، عظيم عابديني
   
     
  فقه و حقوق اسلامي (دانشگاه تبريز) دوفصلنامه سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1390  
  وضعيت فقهي و حقوقي تغيير جنسيت
  محدوديت هاي حق پرسش متهم از شاهد در قواعد دادرسي و رويه قضايي دادگاه هاي کيفري بين المللي
  بررسي فقهي و حقوقي رابطه انسان با اعضاي بدن خود

  جايگاه عدم النفع در نظام حقوقي ايران
  اثر عدم توافق اولياي دم بر قصاص قاتل
  مطالعه تطبيقي مباني قاعده تقليل خسارت
  تحليل فقهي و حقوقي قرارداد پيش فروش آپارتمان با تاملي برانواع بيع
  بررسي فقهي و حقوقي انکار بعد از اقرار در امور مدني
  فخرالدين اصغري آق مشهدي، ياسر عبدي
  عليرضا تقي پور

  فاطمه رجائي، سيدمصطفي محقق داماد، سيدمحمد صادق موسوي
  رضا سکوتي، نگار شمالي
  محمدابراهيم شمس، حميدرضا کلانتري
  ابراهيم شعاريان، يوسف مولائي
  علي غريبه، ناصر مسعودي
  عباداله رستمي چلکاسري
   
     
  قضاوت ماهنامه سال دهم، شماره 74، بهمن و اسفند 1390  
  وکالت ظاهري
  بررسي ماده ‎۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ‎۱۳۸۹ (گروه اقتصادي با منافع مشترک)
  بررسي تحليلي رابطه پژوهش هاي قوه قضاييه با نظام پژوهشي کشور
  بررسي استحقاق غاصب نسبت به افزايش قيمت مال مغصوب
  بازاريابي اينترنتي - مقررات مربوط به تبليغات و کميسيون تجارت دولت
  يادادشت سردبير: چگونه ميتوان از حافظه شاهدان عيني مراقبت کرد تا احتمال خطاي آنها به حداقل برسد؟
  ناصر کاتوزيان
  قاسم علي رستم زاده

  محمد درويش زاده
  عباس ميرشکاري
  ترجمه فهيمه فره وشي
  محمدرضا زندي

   
     
  قضاوت ماهنامه سال يازدهم، شماره 75، فروردين و ارديبهشت 1391  
  با انتقال سرقفلي و يا حقوق صنفي، لزوما علامت تجاري منتقل نمي گردد؛ استقلال حقوق علايم و اسامي تجاري
  گزارش: راهکارهايي جهت کاهش جمعيت کيفري
  حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازي
  حمايت کيفري از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونيکي
  اجراي احکام کيفري در نظام دادرسي ايران در پرتو ملاحظات حقوق بشري با تاکيد بر اسناد بين المللي
  تحليل تملک دولتي و قيمت عادله آن (قسمت اول)  محمود کاشاني
  محمدرضا زندي
  بهروز جوانمرد

  محمدمسعود عليزاده خرازي
   
     
  كانون ماهنامه دروه دوم، شماره 125، بهمن 1390  
  اصل ‎۴۴ قانون اساسي و جايگاه دفاتر اسناد رسمي
  حق ارزيابي سردفتر در تطبيق آيين نامه ها و بخشنامه ها با قانون
  واخواست اسناد تجاري؛ برات، سفته، چک
  دريچه ‎۱/ ضم وکيل
  دريچه ‎۲/ مرجع صدور سند مالکيت وسايل نقليه
  ضمان حقوقي سردفتر
  دغدغه/ نکاتي چند در ارتباط با تقسيم اسناد بين دفاتر اسناد رسمي
  آسيب شناسي ازدواج با تبعه خارجي در تغيير تابعيت با نگاهي بر تعارض قوانين
  برزو نوروزي
  محمد عظيميان
  حسين محمودي
  صابر ناظمي
  بهنوش فلاحت پيشه
  علي توسلي
  علي بهاري راد
  مريم مهاجري
   
     
  گزارش خبري تحليلي پيشگيري از جرم و آسيب هاي اجتماعي دوماهنامه سال دوم، شماره 11، تير و مرداد 1391  
  سخن اول: واقع گرايي و آرمان گرايي در پيشگيري از جرم
  گزارش ويژه: پيشگيري از وقوع جرم، رهاورد تعامل فرد و جامعه
  روش هاي برآورد رقم سياه بزهکاري
  بررسي عوامل موثر بر وقوع سرقت در شهرستان اردبيل و راهکارهاي پيشگيرانه
  ابوالقاسم خدادي   
     
  مجله حقوق بانكي دوفصلنامه سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1391  
  چالش هاي حقوقي نگهداري مطمئن از سوابق الکترونيکي بانکي (مقايسه تطبيقي در حقوق فرانسه)
  جرايم بانکي
  جايگاه انتقال الکترونيکي وجوه در نظام حقوقي آمريکا و ايران
  اعتبار اسنادي از منظر ماهيت حقوقي
  رابطه ضمانت خواه و بانک ضامن در ضمانت نامه‌هاي بانکي
  بررسي مديريت ريسک در بانکداري اسلامي و بانکداري متعارف
  صکوک: ابزار اسلامي اوراق بهادار سازي دارايي ها
  ستار زرکلام

  منصور رحمدل
  حميد احمدي راد
  هدي کاشاني زاده
  رسول اميرپور
  مدرس پدرام
  نگار رضوي
   
     
  مطالعات پيشگيري از جرم فصلنامه سال ششم، شماره 21،‌ زمستان 1390  
  از کارکردهاي سنتي کيفر در حقوق داخلي تا کارکردهاي نوين آن در حقوق بين الملل کيفري با تاکيد بر رويه قضايي
  نقض حريم خصوصي و چالش هاي پيشگيرانه فراروي پليس در نظارت ويدئويي
  پيشگيري از روان گردي در سايه پيشگيري از مصرف روان گردان ها
  سياست جنايي برگرفته از آيات قرآن کريم
  بررسي رابطه وضعيت مسکن و ارتکاب جرم در آينده (مطالعه موردي در شهرستان اراک)
  پليس زن و حقوق شهروندي زنان بزهکار و بزه ديده در جرايم مواد مخدر و روان گردان
  کيفرشناسي نوين و سياست هاي تازه
  بهزاد رضوي فرد

  محسن صوفي زمرد
  غلامرضا جلالي، محمدرضا جلالي
  اميرحمزه سالارزايي، فاطمه جان جان
  فرزانه مرادي
  ابراهيم رجبي
  سوزان استون، کريستين پيپر؛ ترجمه: فيروز محمودي جانکي، رسول عابد
   
     
  مطالعات حقوق بشر اسلامي فصلنامه
  سال اول، شماره 1، زمستان 1390  
  نسبت سنجي نظام بين المللي حقوق بشر و آموزه هاي اسلامي
  آزادي و جايگاه آن در انديشه حقوق بشري امام خميني (ره)
  نقش کشورهاي اسلامي در تدوين و تصويب اسناد جهاني حقوق بشر
  جستاري کلي در مقررات بشر دوستانه در فقه اسلامي
  شبيه سازي انسان در فقه اسلامي
  بين المللي شدن حقوق بشر و دگرديسي در مفهوم حاکميت دولتها در عصر جهاني شدن
  مسعود راعي
  احمد فدوي بنده قرائي، ابراهيم تقي زاده
  محمدجواد جاويد، ياسر مکرمي قرطاول
  عباسعلي عظيمي شوشتري
  حبيب الله عظيمي
  حسين فروغي نيا
   
     
  مطالعات حقوق بشر اسلامي فصلنامه
  سال اول، شماره 2، بهار 1391  
  حقوق بشر در آيات قرآني
  اجراي حق تعيين سرنوشت توسط ملت ها: مطالعه موردي سوريه
  نسبت حقوق بشر با دين
  آزادي، تعريف، حدود و انواع آن در حکومت ديني از ديدگاه نهج البلاغه
  بررسي حقوق اقليتهاي ديني و نژادي در حکومت پيامبر اسلام (ص)
  موازين وضع تحريم هاي شوراي امنيت و وضعيت حقوق بشردر قطعنامه هاي هسته اي عليه جمهوري اسلامي ايران
  نگاهي نو به حق و تکليف از دريچه نهج البلاغه
  نجمه رزم خواه
  خيراله پروين، محمد صادق فقفوري بيلندي
  عبدالحکيم سليمي
  فرهاد عباسي

  احمد مومني راد، سيد حسين موسوي فر

  سيدمحمد اسدي نژاد
   
     
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي فصلنامه سال هشتم،‌ شماره 1، (پياپي 27)، بهار 1391  
  مفهوم و ماهيت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تاخير تاديه در باز پرداخت قرض اسکناس
  بررسي فقهي و حقوقي اتانازي (مرگ از روي ترحم)
  ارث کودک ناشي از تلقيح مصنوعي
  قراردادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد رسمي و انطباق آن با نظام فقهي و حقوقي حاکم بر عقد رهن
  بررسي مباني فقهي و حقوقي پرداخت ديه غيرمسلمان از بيت المال مسلمين
  قاعده فقهي، حقوقي انصاف
  علي اکبر ايزدي فرد، حميد ابهري، حسين بهرامي
  محمد جعفري هرندي، فاطمه جبارزاده
  سيد محمد صادق طباطبايي، مارال عمويي
  هنگامه غضنفري، سعيد خردمندي، بهاره رضايي پور
  امين گلريز
  معصومه مظاهري، زهرا آل اسحق خوئيني
   
     
  نامه مفيد فصلنامه سال هجدهم، شماره 91، جلد 8، شماره 1، تابستان 1391  
  مطالعه تطبيقي مالکيت نفت و گاز در نظام هاي ملي و حقوق بين الملل
  تضمين حقوق طرفين قرارداد پيش فروش واحدهاي ساختماني در حقوق ايران و امارت دبي
  بازتاب قواعد اخلاقي در قوانين راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ايران
  بررسي تطبيقي صلاحيت در عجز از پرداخت بين المللي
  ويژگي هاي راي در حقوق انتخابات سياسي ايران و فرانسه
  حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبيقي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا وين ‎۱۹۸۰، حقوق انگليس و حقوق ايران)
  بررسي تطبيقي خسارت تنبيهي در حقوق حمل و نقل هوايي
  بررسي وجوه اشتراک بين قانون داوري ‎۱۹۹۶ انگلستان و قانون داوري تجاري بين المللي ايران
  مسعود اماني، محسن اسماعيلي
  صادق سليمي، ليلا دشتبانيان

  حسين ميرمحمدصادقي
  نجادعلي الماسي، عليرضا عالي پناه
  جواد تقي زاده
  فخرالدين اصغري آقمشهدي

  منصور جباري
  ميترا ضرابي
   
     
  نداي صادق دوفصلنامه سال شانزدهم، شماره 54، بهار و تابستان 1390  
  حق حبس در نظام حقوقي خانواده در اسلام
  بررسي تطبيقي معاضدت هاي مالي حين طلان و پس از آن
  وضعيت حقوقي اشتغال زوجين در قوانين ايران و لايحه پيشنهادي حمايت خانواده
  افزايش مهريه در نظام حقوقي ايران
  استقلال و امتياز مالي زن نسبت به شوهر در نظام حقوقي ايران
  جبران مالي خسارت معنوي در طلاق ناشي از سوء رفتار
  مباني فقهي نفقه و آثار حقوقي ناشي از آن
  فائزه عظيم زاده اردبيلي
  ليلا سادات اسدي
  محمدعلي خورسنديان
  فريده شکري
  امير حمزه سالار زايي، علي اصغر مسرور
  هما داوودي
  عبداله کبري پور
   
     
  نداي صادق دوفصلنامه سال شانزدهم،‌شماره 55، پاييز و زمستان 1390  
  مشکلات و خلاهاي قانوني نهاد حضانت در نظام حقوقي ايران
  ملاک حکم و تعدد حکم تکليفي در حوزه ولايت مالي ولي قهري
  قواعد اختصاصي فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدني
  بررسي تاثير اراده در حضانت
  حقوق خانوادگي کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبيقي
  تاثير رسانه در گسترش مصاديق بي بند و باري (فرار از خانه و روابط جنسي نامشروع) و راه حل هاي آن
  واکاوي فقهي در ملاک تعيين مقدار نفقه و مصاديق آن با نگاه تطبيقي بر آراي فقهاي اسلامي
  سعيد بيگدلي
  منيره حق خواه
  سيدابوالقاسم نقيبي
  نيوشا مصلي نژاد
  فائزه عظيم زاده اردبيلي، فائزه طوقاني پور
  طاهره عابدي تهراني، فاطمه افشاري

  فاطمه کاظم پور فرد، مهسا جمشيدي شهميري
   
     
  ** تاريخ فوق بر اساس تاريخ انتشار و توزيع مجله مي‌باشد و لزوماً منطبق با تاريخ درج شده بر روي جلد به ويژه در مجلاتي كه ممكن است با تأخير منتشر شده باشند نيست.
       
   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
49